Regulamin

Regulamin sklepu internetowego RL DESIGN

 

Dzień bardzo dobry!

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszymi dodatkami do wnętrz. Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego RL DESIGN, w którym przedstawiliśmy wszystkie informacje na temat jego działania.

Udanych zakupów!

Kamila Szudera-Kończal i Damian Kończal

 

§ 1. Definicje

W regulaminie użyto terminy, które oznaczają:

 1. Sprzedawca - Damian Kończal, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DKK Damian Kończal”, ul. Charzykowska 34, 60-458, Poznań, tel. +48 695 226 743, NIP: 7822526648.
 2. Użytkownik - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.
 3. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem: https://rldesign.pl
 4. Kupujący - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://rldesign.pl/regulamin.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Subskrybent- osoba zapisana na newsletter.
 9. Operator Płatności – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, opłacania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz określa uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin udostępniany jest w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

§ 3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze jest Sklepu możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowa przeglądarka internetowa;
  3. standardowa przeglądarka plików .pdf;
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies, które zostają zainstalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 8. Sprzedawca podejmuje działania zapewniające funkcjonowania Sklepu w sposób poprawny. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@rldesign.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym drogą elektroniczną – pod adresem e-mail:kontakt@rldesign.pl
 10. Kupujący automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, z wyjątkiem akcji promocyjnych obejmujących „darmową dostawę”.

 

§ 4. Składanie zamówień

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. W celu zakupu produktu w Sklepie należy podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulamin jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Podsumowanie”.
 4. Użytkownik dokonuje zakupów bez rejestracji lub z rejestracją konta Klienta. 
 5. Po kliknięciu w przycisk „Potwierdzam zakup”, Kupujący otrzymuje wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz danymi do dokonania zapłaty za zamówione produkty.
 6. Kupujący automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, z wyjątkiem akcji promocyjnych obejmujących „darmową dostawę”. 
 7. Z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, umowę sprzedaży wybranych produktów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 5. Składanie zamówień na produkty na zamówienie

 1. Poza gotowymi produktami, istnieje możliwość zakupu produktów wykonywanych na zamówienie Kupującego, np. abażurów, tekstyliów rysunku na zamówienie i plakatów personalizowanych. Wszystkie produkty, które nie są produktami gotowymi, nie podlegają zwrotowi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za produkt na zamówienie oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. W celu zakupu produktów personalizowanych, dostępnych na stronie Sklepu, np. plakatu personalizowanego należy złożyć zamówienie zgodnie z instrukcją w § 4. z zaznaczeniem odpowiednich opcji personalizacji i/lub podaniem niezbędnych danych. W celu zamówienia produktów tworzonych na indywidualne zamówienie (np. abażury, tekstylia, rysunek na zamówienie), należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym i przedstawić projekt. Sprzedający dokona wyceny zamówienia indywidualnego, którą przedstawi Kupującemu.
 4. Z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, umowę sprzedaży wybranych produktów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

§ 6. Płatności

 1. Za zakupione produkty należy zapłacić przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry), korzystając z dostępnych form płatności:
  1. Przelewy natychmiastowe i BLIK (usługa świadczona przez Operatora Płatności).
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  3. Odroczone płatności PayPo.
  4. Raty Alior Bank.
  5. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Dane do przelewu:
   • DKK Damian Kończal
    51 1020 4027 0000 1402 1809 7188
    PKO Bank Polski

Więcej o dostępnych formach płatnościach dowiesz się w sekcji Formy płatności.

 1. W przypadku rysunku na zamówienie, Klient ma do wyboru dwie formy płatności:
  1. Płatność całości wartości przedmiotu zamówienia (płatność z góry) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. 
  2. Płatność 50% wartości zamówienia w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Płatność pozostałych 50% wartości zamówienia ma miejsce przy odbiorze przesyłki od kuriera.

§ 7. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie lub indywidualnej wycenie produktu na zamówienie.
 3. Sprzedawcy przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu przez Klienta.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. do paczkomatów InPost
  3. za pośrednictwem firmy kurierskiej obsługującej transporty specjalne, np. oświetlenie.
 7. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient zostaje o tym poinformowany na karcie produktu lub w formie wiadomości elektronicznej.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

 

§ 8. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który dokonał zakupu produktu gotowego przez Sklep, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pisma wysłanego drogą elektroniczną na adres kontakt@rldesign.pl
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwroty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku dokonania zakupu produktu wykonanego na zamówienie, Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres e-mail kontakt@rldesign.pl
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy - zwrot tej kwoty zostanie dokonany przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@rldesign.pl
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwroty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zaleca się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji zaleca się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

§ 10. Zapis na Newsletter

 1. Newsletter to specjalne zniżki oraz informacje o nowych produktach w sklepie Sklepie, które wysyłane są w formie wiadomości e-mail do Subskrybenta z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu.
 2. Zapis na Newsletter jest możliwy na głównej stronie Sklepu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Subskrybenci po złożeniu zamówienia w Sklepie otrzymują również wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o zakupionym produkcie. 
 4. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Należy napisać w tym celu wiadomość na adres kontakt@rldesign.pl z informacją o rezygnacji z subskrypcji newslettera. 

 

§ 11. Opinie w Sklepie

 1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.